PDA

View Full Version : Database của VinaCIS không support View, Trigger, Procedure???up2store
01-06-2009, 09:51
Hiện tại tôi đang sử dụng hosting tại VinaCIS, và dùng database MySQL, nhưng không thể tạo được view, procedure

Khi tôi chat với bộ phận support thì được biết là không support tạo view, procedure

Thiết nghĩ, đã là database thì phải hỗ trợ view, procedure, trigger, nếu không hỗ trợ mấy cái này thì dùng database làm chi??

Vài dòng góp ý :):)

VinaCIS_tech
01-06-2009, 12:39
Hiện tại tôi đang sử dụng hosting tại VinaCIS, và dùng database MySQL, nhưng không thể tạo được view, procedure

Khi tôi chat với bộ phận support thì được biết là không support tạo view, procedure

Thiết nghĩ, đã là database thì phải hỗ trợ view, procedure, trigger, nếu không hỗ trợ mấy cái này thì dùng database làm chi??

Vài dòng góp ý :):)

Cám ơn bạn đã góp ý cho chúng tôi.

Trường hợp của bạn chúng tôi đã trao đổi trực tiếp và được biết bạn chỉ không tạo được View. Theo mặc định người dùng chưa có quyền tạo View (chứ không phải là không hỗ trợ). Chúng tôi đã khắc phục và cấp quyền cho bạn.

Trân trọng