PDA

View Full Version : New layout (nghịch chút chơi)phongjalvn
31-05-2009, 13:07
Cái layout này rảnh không biết làm gì ngồi nghịch chơi, không có ý định phát triển thêm, cũng không có ý định hoàn thiện nó. Còn khá nhiều lỗi, và không hoạt động trên IE6 (Thêm PNG fix thì ok, nhưng không làm).

Project name: Just4fun
Demo: http://vnwebtalk.com/just4fun/
Time: 4h.
Resource: Blueprint CSS framework: http://www.blueprintcss.org/, jQuery javascript framework: http://www.jquery.com. jQuery HoverIntent, jQuery color animation, jQuery easing.
Ideas: Dragon Interactive: http://labs.dragoninteractive.com/index.php

Xem thấy hay hay, ngồi thử xem mình làm giống vậy được không thôi, hoàn toàn tự viết, không sử dụng bất cứ mã nguồn nào từ trang này.

Về source, các bạn có thể viewsource để xem, đừng PM mình xin source, vì bản thân nó chỉ có CSS/HTML và javascript, bạn có thể lấy bất cứ gì bạn muốn. Bạn có thể dùng nó cho mục đích học tập, nhưng nếu muốn sử dụng nó cho mục đích khác, thì PM cho mình :D (Biết đâu mình sẽ giúp bạn hoàn thiện nó)