PDA

View Full Version : Cần tài liệu gấpbodoi148
11-11-2003, 14:55
Mình đang cần làm Project về số nhị phân, ai có tàu liệu về các phép tính nhị phân thì cho mình xin với.
Cần nhất là phép chia với dấu phẩy tĩnh. Xin cảm ơn.

PHAMTAM
11-11-2003, 18:14
bạn có thể ra các nhà sách lớn và tìm những cuốn sách Kỹ Thuật Số trong đó các vấn đề về nhị phân tương đối đủ để bạn tham khảo, tôi nghĩ đó là cách nhanh nhất để tự giúp mình trong lúc này!

bodoi148
11-11-2003, 18:23
Xin lỗi mình đang ở Nga, Moscow nên không thể tìm đuợc.

lam_lvl
24-11-2003, 17:43
Thế sẽ giúp bạn như thế nào ??

Thiên Lý Độc Hành