PDA

View Full Version : Có ai biết chỗ có sách Adobe Premierre?Rhino
02-11-2003, 19:35
Chao cac ban!

Minh dang kiem sach hoac tai lieu de hoc ve xu ly, car rap, ky xao,... ve phim. Minh da cai Adobe Premierre, nhung minh di kiem sach de tu hoc thi kiem hoai khong ra. Mua chi duoc e-book tieng Anh nhung cung khong hay lam. Ban nao co biet xin chi dum cho mua hoac down load!
Cam on nhìu nhìu!

cho hoi them la theo cac ban thi Adobe Premierre co phai la chuong trinh hay khong? Co chuong trinh nao hay va manh hon khong?