PDA

View Full Version : Cần tìm Code Rút Gọn Link tùy chỉnhnonameextreme-br
21-04-2009, 08:25
Mình thấy trên mạng có nhiều code rút gọn link, ai có bộ nào giúp rút gọn link tùy chỉnh theo ý mình ko thì share với
XIn cảm ơn anh em !

TieuThapNhatLang
22-04-2009, 10:45
Đây:

ShortURL Generator (http://webmasterseoblog.com/webmaster-forum/shorturl-generator-t279.html)

Short Url Redirection Scrip (http://webmasterseoblog.com/webmaster-forum/short-url-redirection-script-t141.html)

SeekerSC
22-04-2009, 14:58
http://sharingcentre.info/url

như thế này àh ?

nonameextreme-br
23-04-2009, 17:00
http://sharingcentre.info/url

như thế này àh ?
Đúng rồi đó cậu, cậu có code đó ko, share mình với :D Thank nhiều lắm

oe_oe1984
25-04-2009, 09:28
Đúng rồi đó cậu, cậu có code đó ko, share mình với :D Thank nhiều lắm

Google với từ khóa URLInn!

johnsen
06-05-2009, 04:35
Cậu cần code www.diggurl.com ko mình gửi cho.