PDA

View Full Version : cầu cứangocquang19877
30-10-2003, 05:59
em âcàn mọi nguoi giúp đỡ
em xin 1 số tut về d3d dx9 như các tut về pixelsharding hay vertexsharding(cơ bản thôi nhé)
1 số tut về cách desgin các class render ,object etc

thank a lot