PDA

View Full Version : Cho mình hỏi về Pentium để làm Project nha...PhươngPhương
29-10-2003, 12:22
Các bạn có thể cho mình biết một ít về sự phát triển của Pentium Pro, 2 , 3, 4 , 5 và địa chỉ để tìm kiếm thông tin về các thộng tin trên không vậy??

KEM_WALL
31-10-2003, 19:10
vào trang www.intel.com

CrazyBabe
02-11-2003, 00:37
http://www.laynetworks.com/architecture%20of%20Pentium%20Microprocessor.htm
http://www.intel.com/design/intarch/techinfo/pentium/revhist.htm
http://www.pcmech.com/show/processors/35/3
And many many more at... www.google.com ha ha. May I suggest you used key " history pentium family intel" to search on. Good luck.