PDA

View Full Version : Screen Fresh Rate ???Kill
19-10-2003, 17:04
MÌnh đang dùng monitor 17" , card geforce4 mx440 . Vậy thì mình nên dùng screen fresh rate khỏang bao nhiều là tốt nhất ??? Còn Screen Resolution nữa ???

Co Loa
20-10-2003, 01:33
Resolution 1024*768
Refresh rate >85 Hz