PDA

View Full Version : Hướng dẫn đặt địa chỉ IP cho PIX 515E và Cisco Routermucinanhdung
25-02-2009, 12:19
Hiện tại mình có một mô hình như sau: 3 đường lease line (mỗi đường có 8 IP tĩnh giả sử là 205.156.1.3 => 205.156.1.12) cắm vào Cisco Router, Một Cisco PIX 515E Security Appliace phía trong Router để làm firewall và public Web cho mạng bên trong 10.0.0.0/24.
Điều mình muốn hởi ở đây là IP dùng cho PIX như thế nào và Router như thế nào. Địa chỉ phía trong (inside) thì mình đặt giống mạng trong, còn Địa chỉ phía ngoài (outside) nối với Router thì đặt như nào?
Rất cần các Brother giúp đỡ, mình vừa nghiên cứu sang phần này nên chưa hiểu rõ lắm.

(Lease line) => Router => (outside) PIX 515E => mạng trong (inside).