PDA

View Full Version : Giúp đỡ người khốn khổfairydream
26-09-2003, 19:55
Tôi là dân điện tử,amtuer về tin học,lại ngu dại nhận cái luận văn quá khủng bố về lập trình "xử lý nhận dạng ảnh để điều khiển cho robot gắp vật".
Mới ra ngõ đã vấp phải đá,tôi không biết làm cách nào để cập nhật frame ảnh từ webcam (chương trình phải tự động cập nhật vài giây một lần) để xử lý.
Đọc MSDN thì quá là "từa lưa hột dưa" nên mong có ai biết thì chỉ giáo dùm
Trình với VC++ nhưng nó khó quá,không biết VBasic có dùng để lap trình xừ lý anh đuợc ko ?