PDA

View Full Version : chạy các file .swf theo thứ tựmnl743
11-12-2008, 21:42
e muốn tạo 1 trang web có 4 file ".swf" và 2 bài nhạc nền tự chạy. phải làm sao?
e có thiết kế 1 khung để show file ".swf" size là 800x600 . em muốn nó tự động play và theo thứ tự định sẳn . Ví dụ : khi nhập vào tảng web thì file 1.swf tự chạy trước, kế tiếp file 2.swf cũng autoplay tiếp theo và file 3,4...
và với file nhạc nền e cũng muốn chạy tương tự như trên thì sao?
nhạc trên web fai3 dùng định dạng gì để nó load nhanh vậy?

cho e cám ơn các anh chị trước nhé

hoangtu0103
12-12-2008, 16:18
vndesigner, 0915770050. Liên lạc lại với mình