PDA

View Full Version : [req] cần Source Gallery no sql,đơn giản...redami
17-11-2008, 02:43
k cần cài đặt,up lên host có chứ fordel hình ảnh là tự load

có chức năng hiển thì cate và sub cate bằng cách tự tạo trên host

hồi trước lâu lắm rồi có biết 1 cái mà quên tên mất,ai biết help e với nhé
thanks nhiều lắm