PDA

View Full Version : Real-time Sycronizationyuna_admirer
18-08-2003, 01:19
Chào.

Cho mình hỏi có ai biết kỷ thuật Syncronize 2 database ở mức Real-time không ?

Mình định mirroring cho DDTH. 2 DNS, 2 Server và 2 Database khác nhau. DNS và Server thì giải quyết qua DNS Round Robin và Local Director được rồi, còn Database thì bó tay.

Mình không chuyên về Web lắm, nhưng không rỏ là phVBB có hổ trợ nổi Oracle không ? Nếu được thì hiện tại cho chạy 1 database cũng được, sau này tìm ra cách thì mirror luôn cả Database :D.

dote
22-09-2003, 21:29
Dung tinh nang replicate cua Oracle.

yuna_admirer
10-11-2003, 22:49
Hi, replicate không chạy ở mức Real-time được bồ :d.

Thử thính đi, mổi giây có bao nhiêu người click và bao nhiêu counter được thực hiện