PDA

View Full Version : Hỏi về chứng chỉ đồ họanomadic
16-08-2003, 22:32
Chứng chỉ đồ họa (7 tháng) của Kent (Hồ Xuân Hương) cấp có giá trị lớn không? Học đồ họa ở trung tâm trong KHTN lấy chứng chỉ gì? Xin cho biet nhận xét về các trung tâm DPI, IDC (ở Đinh Tiên Hoàng), Bytes Huy Hoàng và Kent, KHTN .... Mong lời khuyên chân tình, mai mốt thành công xin hậu ta :detective

Horse
15-04-2008, 11:22
Chứng chỉ đồ họa (7 tháng) của Kent (Hồ Xuân Hương) cấp có giá trị lớn không? Học đồ họa ở trung tâm trong KHTN lấy chứng chỉ gì? Xin cho biet nhận xét về các trung tâm DPI, IDC (ở Đinh Tiên Hoàng), Bytes Huy Hoàng và Kent, KHTN .... Mong lời khuyên chân tình, mai mốt thành công xin hậu ta :detective

up hộ bạn ấy, trả lời dùm em với

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

sẳn cho hỏi 3dsmax có chứng chỉ quốc tế nào ko luôn hihi