PDA

View Full Version : Hỏi script cho phép tạo email trên Cpanelsaosangmo
04-10-2008, 12:59
Mình muốn share account host của mình cho 1 đồng chí khác, có script nào để người ta có thể tự vào đó để thêm các email account ko nhỉ?
Không tính đến yếu tố bảo mật xem mã nguồn, chỉ là để tạo sự tiện dụng.
Thanks