PDA

View Full Version : Hỏi về file cron.php trong vbbwilsoninlove
31-08-2008, 13:18
mình đang dùng vbb 3.7.2, cho mình hỏi công dụng của file cron.php trong vbb và các add file vô trong footer của style ??? thanks