PDA

View Full Version : Hướng dẫn dùm chuyện nàyqua
05-07-2003, 09:46
CHổ tui thêu lease line, có router rồi.
Có 2 webserver chạy 2 web luôn rồi, mỗi web có 1 IP riêng.

Bầy giờ muốn các máy con cũng truy cập được Internet và dùng private IP vậy thì cấu hình thế nào trên router và trên server nào để các máy con ra net được

Xin các huynh hướng dẫn chi tiết dùm, đa tạ.

greenstarvn03
18-12-2003, 09:32
Ngay trên tài liệu hướng dẫn của Router đã có rất chi tiết rùi, chịu khó đọc tí đi nha.

hatcat
09-05-2004, 23:56
bây giờ bạn vào 1 trong hai cái server chạy web đó (bạn phải có thêm 1 NIC để chạy các ip ở bên trong) và bật tính năng routing and remote access (Control Paneladministrative Tools\ routing and remote access) sao đó bạn chọn NAT thế là xong. Các máy client đặc IP cùng lớp mạng với ip của server chạy NAT và đặc default gateway là địa chỉ IP của NIC trên server chạy NAT, DNS là 203.162.4.1 hoặc 203.162.0.11 thế là xong. Chúc vui vẻ