PDA

View Full Version : Vào boom bị khởi động lại máy,cứu!!!f3_fly
12-07-2008, 10:00
Không biết sao 10 máy trong quán net nhà tui cứ vào boom là bị đẩy ra ngoài khởi động lại máy. không biết có phỉ do bọn nó tải hack về không nhi?Ai biết gì về vấn đề này chỉ hộ với.