PDA

View Full Version : CÔng ThÀnh ChiẾncuti_it
03-07-2008, 10:01
CÔNG THÀNH CHIẾNNguồn : http://hy.asiasoft.net.vn/default.asp?m=main&act=khampha&n_ct=congchien

I. Quy tắc tuyên chiến với người chơi khác


Người chơi bất kể là tiến hành tuyên chiến với NPC mà chiếm hữu thành trì, hay là tuyên chiến với tổ chức người chơi khác chiếm hữu thành trì, đều cần phải qua quá trình tuyên chiến, quy tắc tuyên chiến cơ bản như sau

1. Thời gian tuyên chiến:
2. NPC tuyên chiến:
- Tìm NPC thủ vệ trong Dương Châu thành, Nam Dương thành, Trường An thành, đối thoại với ông ta, đồng thời chọn biểu tượng ""tuyên chiến"".
3. Điều kiện

- Người tuyên chiến phải mang chức danh : Bang chủ, phó bang hoặc mưu sĩ
- Phe tuyên chiến không được đồng minh với phe bị tuyên chiến

II. Quy tắc tuyên chiến với NPC


Tuyên chiến với NPC tức là người chơi tổ chức công thành chiếm lấy thành NPC đang sỡ hữu hoặc 1 thế lực NPC công thành nhằm chiếm thành bạn đang sỡ hữu.

1. Thời gian tuyên chiến
2. Bảng thế lực NPC
http://i157.photobucket.com/albums/t42/to_te_te/huanyi/congthanhchien.jpg

3. Quá trình tuyên chiến
- Trước thời gian tuyên chiến NPC mỗi tuần, hệ sẽ quyết định thế lực NPC có xuất binh tuần này hay không, nếu xác định xuất binh, sẽ tùy cơ chọn thành trì muốn tuyên chiến, mỗi thành trì nhiều nhất có thể gặp được 2 thế lực NPC tuyên chiến. Do đó tổ chức thủ thành ngoài việc đối diện với sự khiêu chiến của tổ chức khác, còn có cơ hội đối diện tuyên chiến của thế lực NPC!
- Ngoài ra, phương thức xuất binh của thế lực NPC cũng khác nhau, ngoài phương thức tuyên chiến chính thức ra, còn có ""tập kích"". Đã là tập kích, người chơi đương nhiên sẽ không thấy được thông tin thế lực NPC nào đó công kích thành đó trên kênh công cộng. Do đó người chơi bên thủ thành phải cẩn thận chuẩn bị!
http://i157.photobucket.com/albums/t42/to_te_te/huanyi/congthanhchien2.jpg