PDA

View Full Version : Tỷ Phú - [PK] Lâu Đài Ma



cuti_it
30-06-2008, 09:59
Tỷ Phú - [PK] Lâu Đài Ma



Lâu đài ma PK 2

http://picture.playpark.vn/RMO/ImgUp/5282008laudai2.PNG

Một map khá quen thuộc

http://picture.playpark.vn/RMO/ImgUp/5282008lau%20dai%202.JPG

Đặc điểm : đây map khá nhỏ phù hợp với các trận 2 người solo.
Ngoài ra đây cũng là map đặc biệt có 2 vòng, mình phải chuyển vô map trong bằng trạm xe bus

Mẹo vặt : map này không có bom nguyên tử . Do đó muốn có bom ngoài cách tích lủy số điểm point để mua, bạn còn có thể vào map trong để đi đến ô bom nguyên tử sẽ nhận được.
http://picture.playpark.vn/RMO/ImgUp/5282008xebus.pngTrạm xe bus: Các bạn có thể chuyển qua khu vực khác nếu đi vào ""trạm xe bus""

http://picture.playpark.vn/RMO/ImgUp/5282008bom%20nguyen%20tu.pngThẻ bom bay: Khi vào ô này các bạn sẽ 1 thẻ bom bay

http://picture.playpark.vn/RMO/ImgUp/5282008the%20bom.pngThẻ bom: Vào ô này bạn sẽ nhận được 1 quả bom

http://picture.playpark.vn/RMO/ImgUp/5282008shop.pngShop: Các bạn có thể vào shop để mua những thẻ cần thiết như thẻ rùa, thẻ bom, thẻ bom bay ...

http://picture.playpark.vn/RMO/ImgUp/5282008nhan%20the.pngTặng thẻ: Khi vào ô này các bạn sẽ nhận ngẫu nhiên 1 thẻ bất kì

http://typhu.playpark.vn/images/huongdan/loaitien/80%20poit.jpgNếu các bạn vào ô này sẽ được cộng thêm 80 point.

http://typhu.playpark.vn/images/huongdan/loaitien/50%20point.jpgNếu các bạn vào ô này sẽ được cộng thêm 50 point.

http://typhu.playpark.vn/images/huongdan/loaitien/50%20point.jpgNếu các bạn vào ô này sẽ được cộng thêm 30 point


Lâu đài ma PK

http://picture.playpark.vn/RMO/ImgUp/5282008lau%20dai%20ma.PNG

Lửa luôn bao quanh bạn

http://picture.playpark.vn/RMO/ImgUp/5282008lau%20dai%20ma.JPG

Đặc điểm: đây có thể coi là một map bạn có thể không chết vì bom mà chết vì lửa. Những ngọn lửa ma quái luôn xuất hiện bất ngờ.
Map này khá phù hợp với những trận solo 2 người. Trận đấu không mất nhiều thời gian.

http://picture.playpark.vn/RMO/ImgUp/5282008shop.pngShop: Các bạn có thể vào shop để mua những thẻ cần thiết như thẻ rùa, thẻ bom, thẻ bom bay ...

http://picture.playpark.vn/RMO/ImgUp/5282008nhan%20the.pngTặng thẻ: Khi vào ô này các bạn sẽ nhận ngẫu nhiên 1 thẻ bất kì

http://picture.playpark.vn/RMO/ImgUp/5282008cong%20vien.pngCông Viên: Khi vào ô này không có gì xãy ra.

http://typhu.playpark.vn/images/huongdan/loaitien/80%20poit.jpgNếu các bạn vào ô này sẽ được cộng thêm 80 point.

[IMG]http://typhu.playpark.vn/images/huongdan/loaitien/80%20poit.jpg[/IMGNếu các bạn vào ô này sẽ được cộng thêm 50 point.

http://typhu.playpark.vn/images/huongdan/loaitien/80%20poit.jpgNếu các bạn vào ô này sẽ được cộng thêm 30 point


http://forum.playpark.vn/image.php?u=1258420&type=sigpic&dateline=1213955011