PDA

View Full Version : [NEWS] quangnamdanang.comDoanCongDanh
21-06-2003, 11:52
dân quangnam - da nang sao lọt vô đây giao lưu. về trang web này đi www.quangnamdanang.com .:exclaim:

thanh3d
03-07-2003, 15:35
dân quangnam - da nang sao lọt vô đây giao lưu. về trang web này đi www.quangnamdanang.com .:exclaim:
hic , lâu quá không vào ,nên bị khoá quickrely rồi ???chán quá vào www.quangnamdanang.com chơi bà con ơi ???tui quảng cáo dùm cho ???

DoanCongDanh
04-07-2003, 10:40
hic , lâu quá không vào ,nên bị khoá quickrely rồi ???chán quá vào www.quangnamdanang.com chơi bà con ơi ???tui quảng cáo dùm cho ???

Chồ Thanh3d!
Nickname của tui tại quangnam.com là DuyXuyen tê!
lỗ mi làm chi ở chổ ni rứa hỉ. đang ở mô! làm chi?

thanh3d
04-07-2003, 14:27
tui đang ở q9 ......là sinh dzie^n .......còn u ???