PDA

View Full Version : Xin code chạy chữbingbongsong
10-06-2008, 22:22
Quá khứ chỉ là quá khứ :)

Ds_Pham
11-06-2008, 11:06
Xài thẻ này <marquee></marquee> trong fontpage hay Adobe Dreamweaver CS3 là ok chữ chạy ngang dọc lên xuống ok

tuanhn
11-06-2008, 13:00
Xài thẻ này <marquee></marquee> trong fontpage hay Adobe Dreamweaver CS3 là ok chữ chạy ngang dọc lên xuống ok
Không đọc câu hỏi mà (http://hieukinhquangthai.com) củng phát biểu linh tinh vớ vẩn

temp2
11-06-2008, 13:13
ối dào, http://javascriptbank.com có thiếu cha gì :D

Ds_Pham
11-06-2008, 13:48
Không đọc câu hỏi mà củng phát biểu linh tinh vớ vẩn

Làm được đó bro ah , cả hình cả chữ luôn. chạy tới mép chạy lại.

bingbongsong
11-06-2008, 14:25
Làm được đó bro ah , cả hình cả chữ luôn. chạy tới mép chạy lại.

Đúng như vậy hả pác!Hướng dẫn cụ thể xem!

ối dào, http://javascriptbank.com có thiếu cha gì
Pác cho em luôn đi zô tìm hok thấy đâu hết

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Không đọc câu hỏi mà củng phát biểu linh tinh vớ vẩn

Thế pác có không cho em xin đi

Ds_Pham
11-06-2008, 15:17
Code nè bro thay hình vào nha. Xem nó có chạy ko.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<table style="width:100%;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" behavior="alternate"><img src="01.jpg" alt="" width="98" height="98" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="02.jpg" alt="" width="98" height="98" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="03.jpg" alt="" width="98" height="98" /></marquee></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

bingbongsong
11-06-2008, 15:30
Code nè bro thay hình vào nha. Xem nó có chạy ko.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<table style="width:100%;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" behavior="alternate"><img src="01.jpg" alt="" width="98" height="98" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="02.jpg" alt="" width="98" height="98" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="03.jpg" alt="" width="98" height="98" /></marquee></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Đúng là Pro có khác!Nhưng cái em muốn là cho chữ cơ.Còn cho ảnh thì Pro cho em cái code chạy từ trái qua phải và từ phải qua trái riêng lẽ nha!THANK trước

Ds_Pham
11-06-2008, 15:51
Thì thay cái hình bằng chữ , Ok

xdnghiem
11-06-2008, 15:59
<marquee border="0" width="239" height="17" align="middle">
________Điều cần cho chạy ở đây_________
</marquee>
Chữ chạy trong ô

hoặc


<marquee border="0" behavior="alternate" width="239" height="17" align="middle" bgcolor="#ffff00">
________Điều cần thực thi_______
</marquee>

với cái này, chữ chạy trong ô với các kick thước như trên và ô đó có màu...


<marquee border="0" width="239" height="17" align="middle">
_________Thực thi________
</marquee>

Cái này là chữ chạy từ phải sang trái bắt đầu và kết thúc trong khoảng thông số trên...

Ngoài ra bạn có thể thay lệnh behavior bằng: up. down, ....

Ds_Pham
11-06-2008, 16:40
Bạn phải khám phá thêm thuộc tính của lệnh <marquee>123</marquee> chứ.

bingbongsong
11-06-2008, 18:43
tự thân vận động vậy.

hiepbox
11-06-2008, 19:09
đúng rồi đs bạn vào http://javascriptbank.com có rất nhìu
hoặc vào http://vnsoftware.6x.to/ --> kho phần mềm cực lớn , giải trí cực hay , thủ thuật web cực đỉnh...vv

bingbongsong
11-06-2008, 21:08
có một cách đã làm mà quên là xem source của một web có cái mình cần!kekeke.Bây giờ em có rùi!:D