PDA

View Full Version : [Q] Nen hay khong nennewbie
19-06-2003, 00:17
Tui dung Rational Rose phan tich bai cua tui , co 15 chuc nang cap nhat ( gom xem, them,xoa,sua) ---> 60 tien trinh --> bieu dien nhieu , dai va lon qua --> in ra giay ton tien nhieu qua . Vay co nen de nguyen 15 chuc nang = 15 tien trinh cho gon , hay bat buoc phai bieu dien 15 chuc nang = 60 tien trinh.Ai biet xin chi gium.:confused:

Allbegins
08-07-2003, 03:09
Bài của bạn là gì?

1011
14-07-2003, 14:35
Mình thấy nên tách ra từng module theo chức năng. Rồi in ra theo từng module này để dễ theo dõi hơn.