PDA

View Full Version : tạo giỏ hàng trong dreamweavermpk
05-06-2008, 07:27
chỉ mình cách để tạo giỏ hàng khi ban hàng qua mạng đó. Sẽ hiển thị giỏ hàng có bao nhiêu sản phẩm và mình bỏ sản phẩm vào thì nó hiện sản phẩm. xin giúp mình với. cám ơn các bạn nhiều nhiều.