PDA

View Full Version : [Q] text.length và textlengthvanlang
15-06-2003, 15:19
hai cái này thì giống nhau chỗ nào và có khác nhau kô
vd: textbox.text.length và textbox.textlength

hitech
15-06-2003, 17:21
Cái đầu tiên xem xét đối tượng Text là member của textbox. Còn cái thứ hai xem xét đối tượng Textbox.

vanlang
16-06-2003, 14:27
thế sử dụng thì chắc giống nhau chứ ..
vd : lấy len của text nhập vào ô textbox đó

bpmtri
16-06-2003, 15:34
Biết chắc hay không thì bạn cứ viết chương trình để test là biết liền mà?

vanlang
16-06-2003, 16:12
chắc vậy wé ..