PDA

View Full Version : Đã có Game Maker 5.0 rùi đấy bà con ơi !anhteo007
12-05-2003, 19:55
Đã có Game Maker 5.0 rùi đấy bà con ơi !
Địa chỉ như cũ :
http://www.cs.uu.nl/people/markov/gmaker/download.html

Zui !
13-05-2003, 02:49
Mình cũng ưa thích sof này lắm !

anhteo007
13-05-2003, 22:04
Đằng ấy làm được game gì chưa cho mọi người thưởng thức với chứ.
Còn tớ đây là lần đầu tớ sử dụng nên chưa rành lắm, hay đằng ấy chỉ tớ làm game với đư

Zui !
14-05-2003, 11:32
Dễ thôi chỉ cần biết Tiếng Anh thôi vì nó dùng Srips mà !