PDA

View Full Version : làm sao để update ESET NOD32Hoaly07
23-12-2007, 20:14
mấy người chỉ cụ thể giùm tui cách update chương trình trên đi tui tải về rồi mờ nhưng cập nhật ko được nó cứ báo hết hạn rồi sai user j` đó, bực ko chịu được! mọi người júp tui nha, nhớ vote jùm nha,bạn nào có điều kiện thì pm cho tui qua YM: doremon_datrove

nguyenhoang2010
26-10-2009, 11:05
http://www.nod321.com.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

ban co the vao web nay la co the update

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Cách update NOD 32 với mỗi lần mình update là hiện ra thông báo đòi đăng ký một user và pass .MÌNH POST LÊN CHO CÁC BẠN user and pass thường xuyên chi các bạnFEB 5, 2008

Code:
UserName: EAV-01159332
PassWord: ea55jv6fhe

UserName: EAV-01159326
PassWord: bkn2wnjp2v

UserName: EAV-01144363
PassWord: e4r8feuj58

UserName: EAV-01144362
PassWord: pravhuu6nc

UserName: EAV-00316997
PassWord: j8uwtfxcdp

UserName: EAV-00319809
PassWord: jxm55r7rue

UserName: EAV-01143471
PassWord: c5c24ffm5f

UserName: EAV-01143470
PassWord: 2w5u4pfed3

UserName: EAV-00590953
PassWord: vj7rjf7pm2

UserName: EAV-00590950
PassWord: bn2ppuvtvr

UserName: EAV-00318054
PassWord: cmn2fearp2

UserName: EAV-02055262
PassWord: xa548a358d

UserName: EAV-00317240
PassWord: uwn6mkn8wr

UserName: EAV-01770922
PassWord: ja8wwwsere

UserName: EAV-00316573
PassWord: 8w2hcav3ct

UserName: EAV-01420505
PassWord: fv4ed63s58

UserName: EAV-00359896
PassWord: wbmr3ta5v4

UserName: EAV-00590959
PassWord: 28nu6rth6j

UserName: EAV-00590955
PassWord: 477mcbhdnu

UserName: EAV-01159319
PassWord: cdf6ecmd6w

UserName: EAV-01150276
PassWord: v53tb64ums

UserName: EAV-01922527
PassWord: carcxvc3dc

UserName: EAV-00591539
PassWord: fa6exjkemd

UserName: EAV-02000015
PassWord: 82wh72n7k3

UserName: EAV-00593339
PassWord: s2kbh487vn

UserName: EAV-01129234
PassWord: 4sewxu2tjs

UserName: EAV-01426899
PassWord: h7bd4mun8f

UserName: EAV-00591559
PassWord: rnkewfvh6e

UserName: EAV-01638946
PassWord: jm2r7snrf7

FEB 8, 2008

Code:
Username:EAV-01166720
Password:42jvjjrnmw

Username:EAV-01772748
Password:enjjv36r2n

Username:AV-5879479
Password:tuhj1kvnut

Username:EAV-01771354
Password:j3ppmvn8wb

Username:EAV-01159169
Password:82443xecws

Username:EAV-00450803
Password:whfn5hun3c

Username:EAV-00317111
Password:w3344j77v4

Username:EAV-00319009
Password:crv3bux5r2

Username:AV-5716983
Password:nc7beft919

Username:AV-5879479
Password:tuhj1kvnut

Username:EAV-01771354
Password:j3ppmvn8wb
FEB 9, 2008

Code:
UserName: EAV-00590928
PassWord: m8nj6ed2ae

UserName: EAV-01132133
PassWord: vbst2nbu7u

UserName: EAV-01164214
PassWord: 4krbvhwbkx

UserName: AV-5879479
PassWord: tuhj1kvnut

UserName: EAV-01771354
PassWord: j3ppmvn8wb

UserName: EAV-01159169
PassWord: 82443xecws

UserName: EAV-00450803
PassWord: whfn5hun3c

UserName: EAV-00317111
PassWord: w3344j77v4

Username:AV-5879479
Password:tuhj1kvnut

Username:EAV-01771354
Password:j3ppmvn8wb
FEB 10, 2008

Code:
Username:AV-5879479
Password:tuhj1kvnut

Username:EAV-01771354
Password:j3ppmvn8wb

Username:EAV-01159169
Password:82443xecws

Username:EAV-00450803
Password:whfn5hun3c

Username:EAV-00317111
Password:w3344j77v4

Username:EAV-00319009
Password:crv3bux5r2

Username:AV-5716983
Password:nc7beft919

Username:EAV-00450197
Password:4sc2medmn2

Username:AV-5879379
Password:r2pmt93qby

Username:AV-5865496
Password:c3vn8cb6c3
FEB 11, 2008

Code:
UserName: EAV-00457996
PassWord: ph85srkjfd

UserName: EAV-01771790
PassWord: jmfhxej6hc

UserName: EAV-02100423
PassWord: tm2msxef2a

UserName: EAV-02119830
PassWord: da4kfh5r6j

UserName: esstrial52
PassWord: 23a42v3x87

UserName: EAV-01169406
PassWord: kpfewx4kv8

UserName: EAV-01129585
PassWord: e7cuct7ntm

UserName: EAV-01132138
PassWord: 7p7tfr8cr8

UserName: EAV-00591465
PassWord: rxpfnhxpf6

UserName: EAV-02132376
PassWord: xfknhkw42m

UserName: EAV-00317154
PassWord: cxnc7e6s4r

UserName: EAV-01451715
PassWord: rsmap6th2n
FEB 12, 2008

Code:
Username:EAV-01771790
Password:jmfhxej6hc

Username:EAV-02100423
Password:tm2msxef2a

Username:EAV-02119830
Password:da4kfh5r6j

Username:EAV-01169406
Password:kpfewx4kv8

Username:EAV-01129585
Password:e7cuct7ntm

Username:EAV-01132138
Password:7p7tfr8cr8

Username:EAV-00591465
Password:rxpfnhxpf6

Username:EAV-02132376
Password:xfknhkw42mFEB 14, 2008Code:
Username: EAV-01667179
Password: e53caxajdu

Username: EAV-00593330
Password: 4ew648bhmu

Username: EAV-00458803
Password: 8efn78kxc5

Username: EAV-01482653
Password: mbn866vahr

Username: EAV-00317006
Password: 7sh4acv3nh

Username: EAV-01484380
Password: r37n8256d4

Username: EAV-01663377
Password: weu3mx4vu7

Username: EAV-01664931
Password: kdvara7cmv

Username: AV-4390708
Password: wifwr8w8h8

Username: EAV-00593389
Password: m7p523unnv

Username: EAV-00593390
Password: xdwa2uuvdb


FEB 15, 2008Code:
Username:EAV-01484169
Password:247dvwnuwe

Username:EAV-02150770
Password:74fpm6fhur

Username:EAV-00317026
Password:pjtc2w458x

Username:EAV-01159163
Password:5bnxdptke8

Username:EAV-00459378
Password:8u3fssb8ac

Username:EAV-01664931
Password:kdvara7cmv

Username:EAV-01663377
Password:weu3mx4vu7

Username:AV-4390708
Password:wifwr8w8h8

Username:EAV-00593390
Password:xdwa2uuvdb

Username:EAV-00593389
Password:m7p523unnv

Username:EAV-01482653
Password:mbn866vahr

Username:EAV-00458803
Password:8efn78kxc5

Username:EAV-01667179
Password:e53caxajdu

Username:EAV-00593330
Password:4ew648bhm

Username:EAV-01484380
Password:r37n8256d4

Username:EAV-00317492
Password:nk3h5r4wvj
FEB 16, 2008

Code:
Username:EAV-01168672
Password:e87cpxvf7d

Username:EAV-02187222
Password:6t4jw3vm7k

Username:EAV-00591602
Password:4eus4hxje3

Username:EAV-00316686
Password:ucbstbw7pm

Username:EAV-00591600
Password:d3de5wx627
FEB 18, 2008

Code:
Username:EAV-00591530
Password:3apd8t6fac

Username:EAV-02129967
Password:daa5njrkh2

Username:EAV-00458203
Password:hes5cdprfc

Username:EAV-00317008
Password:dehx578rpc

Username:EAV-01646157
Password:a4rwvmsd6t

Username:EAV-02067060
Password:bkxwk6e678

Username:EAV-01157070
Password:7vkhsmk6t2

Username:EAV-01127801
Password:xmpb273shk

Username:EAV-01794356
Password:5kc7pm3tcs

Username:EAV-00822403
Password:8hhrnte7hv
FEB 19, 2008

Code:
Username:EAV-01440735
Password:d5dsr52x8r

Username:EAV-01159186
Password:p8rtt7kucw

Username:EAV-01157090
Password:rnwrh8radf

Username:EAV-00317144
Password:uv8fvhwkhh

Username:EAV-02133552
Password:4nbnfp6aej

Username:EAV-02109732
Password:xp5nsvd73x

Username:EAV-00310769
Password:tx3n76r4sj

Username:EAV-00590922
Password:28pvnvfw7v
FEB 20, 2008

Code: