PDA

View Full Version : Tự giới thiệutingiangho
21-12-2007, 10:28
Uhm, mình là tingiangho (nick thui nghen !)
Mình mong mọi người giúp đỡ mình nhiều nhen !
Mình rất khoái các vấn đề về tin học !