PDA

View Full Version : sniff, capture and modify packets network C#dan45a1cnttdhv
17-12-2007, 17:08
có ai cho tôi code về đề tài sniff, capture and modify packets network C#
tôi đang cần để tham khảo. Anh chị em ai biết giúp tôi với. Thank!

lionking98
17-12-2007, 17:17
lên codeproject.com có đấy. nhiều là đằng khác

dan45a1cnttdhv
17-12-2007, 17:37
lên codeproject.com có đấy. nhiều là đằng khác


trước khi hỏi diễn đàn tôi cũng đã tim nhiều trang trong đó có codeproject nhưng không tìm thấy cách modifyPackets cụ thể là cách tính Checksum trong C#. Cảm ơn đã giúp đỡ.

lionking98
18-12-2007, 14:47
modify packet à? nếu bạn tìm đc cho tôi cái nhé :)