PDA

View Full Version : thuê làm 1 đoạn code nhỏsoida0211
11-12-2007, 15:15
Chào cộng đồng code ,tôi có 1 bài code nhỏ của C muốn chuyển sang java
Hoặc nếu bạn không chuyển được thì làm sao cho java có thể chạy đúng như chương trình C cũng đựoc
Mong mọi ngưoi giúp đỡ ! Nếu làm được thì tôi sẽ gửi tiền cảm ơn qua ATM theo thỏa thuận ! Cảm ơn
liên hệ: 0914236967
nick soida0211@yahoo.com
soida0211@yahoo.com