PDA

View Full Version : Visual C++2005 không dịch đượcwhitepenguin
06-12-2007, 11:27
Cho em hỏi tãi sao Visual C++ 2005 không liên kết và compile được file Icon của Window Vista vậy
Em tạo resource trong đó có 1 cái Icon và Icon này là 48x48x32 pixel thế mà nó bao là "old DIB " ,nó không dịch được ,xạo quá