PDA

View Full Version : [Q] Setup WAN with Cisco Router 1700 & PIX Firewall 515Eextinfous
27-04-2003, 12:21
Hiện mình đang muốn config một mạng WAN thông qua đường DSL với Router 1700 với PIX Firewall 515E. Xin các đàn anh hướng dẫn cách nào để congfig Firewall một cách tối ưu nhất để các hacker không thể xâm nhập vào mạng nội bộ.

yuna_admirer
05-05-2003, 00:25
Tốt nhất lên TGA rước cuốn :

Manage Cisco Network Security về đọc.

Tương đối đầy đũ về cấu hình PIX , VPN và những khái niệm về security của Cisco.

Còn cấu hình 1700 DSL thì giống với cấu hình Router bình thường thôi, xem trong configuration guide là được.

Còn cấu hình cụ thể thì làm sao biết yêu cầu cũa anh mà post ở đây ?