PDA

View Full Version : [SOFT] Tavrida PERL Editor v1.3Về Đâu
15-04-2003, 12:52
một loại PERL editor chạy trên nền :Win 9x/ME/NT/2000/XP
có nhưng chức năng cần thiết như : test ngay trên soft local hoặc trên server , highlighting , code completion ,FTP,text format support,table editor.v.v.v
down về xài là biết hay dở liền à :D download tại đây . (http://www.acedown.com/download.php?act=soft&sid=775&uid=1)
keygen đây nè (http://www.acedown.com/download.php?act=key&url=2002_06/cr-tpe13.zip)