PDA

View Full Version : project về registry, xin được giúp đỡdd04
17-10-2007, 12:49
tôi định làm một project: "xây dựng một ứng dụng truy xuất thông tin trong registry của một phần mềm"

hix, tôi cũng chưa nghĩ là làm thế nào!!
Bác nào có thể chỉ tôi cách giải quyết vấn đề này thế nào không! xin cám ơn nhiều