PDA

View Full Version : Auto Updatevname2k4
10-10-2007, 21:37
Xin hỏi các bạn, kỹ thuật để các phần mềm tự động Auto Update là như thế nào?
Xin cho mình một đoạn ví dụ.

Cám ơn nhiều.

digitalknight
14-10-2007, 21:55
vd như csdl của mình (file access). làm cách nào để mình bấm vào phím update thì chương trình tự động kiểm tra file cùng tên đặt tại một máy chủ nào đó, kiểm tra xem ngày tháng của file mới, nếu mới hơn thì tự động download về thay thế cho file csdl cũ.

cám ơn các bạn đã giúp đỡ.

digitalknight
15-10-2007, 17:35
hic, không ai có ý kiến gì àh? anh em bỏ rơi thread này rồi àh?

ongngochoang
18-10-2007, 17:45
mình nghĩ nó cũng giống 1 chương trình download 1 file về từ server