PDA

View Full Version : Cách thiết lập task quá thời gian trong Microsoft Project 2003?nmd
04-10-2007, 08:19
Mình biết cách tạo task và thiết lập thời gian cho task trong Microsoft Project 2003. Tuy nhiên mình mong mọi người chỉ giúp 2 trường hợp sau:
Giả sử mình set task A từ ngày 20/9->5/10.
-Nếu mình hoàn thành A vào ngày 7/10 thì làm sao để biểu diễn việc đó?
-Nếu mình hoàn thành A vào ngày 1/10 thì làm sao để biểu diễn trên project?

Xin cám ơn nhiều.

hoannet
24-10-2007, 16:41
thực ra khi bạn cập nhật hoàn thành ở ngày nào thì MS project tự động co lại cho bạn và nó sẽ thể hiện một đường nhõ ở giữa của đường mà task bạn tạo ra