PDA

View Full Version : [Q] Xin giup do cach khac phuc khi chay ung dung ASP.NETnvmquang
07-04-2003, 11:05
Xin chao moi nguoi!

Toi vua phat trien xong mot website bang ASP.NET co ket noi CSDL SQL Server. Toi da chay no va dem di cai

o mot so may thi da chay duoc binh thuong. Toi da cai tren may win 2000 professional, win 2000 advanded. Moi chuyen van chay rat binh thuong. Qua day toi thay la no khong co loi gi ve ma, khong loi gi ve truy cap CSDL. Nhung khong biet co mot so may toi cai len lai chay khong duoc (win 2000 advand). No thong bao cac loi sau:

{b}{color=FF0000}Server Application Unavailable{/color}{/b}

The web application you are attempting to access on this web server is currently unavailble. Please hit the "Refresh" button in your web browser to retry your request.

Administrator Note: An error message detailing the cause of this specific request failure can be found in the system event log of the web server. Please review this log entry to discover what caused this error to occur.

Toi cung da thu nhieu roi, nao la khoi dong lai may, nao la chay lai Net Framework, nao la Start lai IIS, nao la thu doi file HTM thanh file ASPX de duyet (ma lenh nhu mot file HTML binh thuong),.... Hien tai toi khong biet khac phuc loi nay the nao. Mong moi nguoi ai biet xin giup do. Toi rat cam gap. Xin cam on truoc.

Than

nvmquang
10-04-2003, 14:38
Xin chào!

Sao chẳng thấy có ai trả lời nới. Chưa có ai gặp lỗi này hết ah.

HELP ME!

Thân

puppy
10-04-2003, 16:19
Lỗi này thì gặp rồi. Nhưng mà không giống như bạn nói tôi chỉ gặp lỗi này khi viết một vòng lặp vô hạn để lên chạy thử thôi.

nvmquang
11-04-2003, 11:07
Xin chào!

Rất cám ớn Ruppy đã trả lời cho tớ. Sáng nay tớ đã tìm ra lỗi đó rồi.

Mình cũng nói cho nhưng ai chưa biết và có thể gặp để biết đường mà sửa luôn:

1. Nguyên nhân của lỗi này là khi ta Active Directory vào window 2000 Advand để tạo Domain Controler. Tức hệ thống không hiểu cấu hình mặc định của ASP.NET (ví dụ nó có thể hiểu cấu hình của SQL Server chẳng hạn).
2. Cách khắc phục: Mở file machine.config ở trong c:\WinNT\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\CONFIG ra và tìm đến dòng có từ khoá processModel như thế này:

<processModel enable="true" timeout="Infinite" idleTimeout="Infinite" shutdownTimeout="0:00:05" requestLimit="Infinite" requestQueueLimit="5000" restartQueueLimit="10" memoryLimit="60" webGarden="false" cpuMask="0xffffffff" userName="machine" password="AutoGenerate" logLevel="Errors" clientConnectedCheck="0:00:05" comAuthenticationLevel="Connect" comImpersonationLevel="Impersonate" responseRestartDeadlockInterval="00:09:00" responseDeadlockInterval="00:03:00" maxWorkerThreads="25" maxIoThreads="25"/>


và thay đổi chuổi username="machine" thành chuổi username="SYSTEM" là được liền.

Ở file này nó cũng có hướng dẫn cách lập cấu hình.
Thân.