PDA

View Full Version : Cuu Cuu Cuungockhai_tulu
20-09-2007, 19:59
he cac bac oi cho em hoi.
Em lập trình csdl trong vb. Em không biết lập report có bảng trong đó. Có ai bit jup em với. Ví dụ em dùng công cụ gì để hiện report có bảng.
Giúp em với các bác nhé