PDA

View Full Version : Management Information Systemsngongionho
20-09-2007, 11:12
Xin chào các bạn. Mình đang tìm kiếm những ứng dụng, công cụ và tất cả những tài liệu liên quan đến Management Information Systems.
MIS là 1 hệ thống giúp các nhà quản trị tập hợp được thông tin nhanh nhất với chi phí thấp.
Mình đang được giao làm về dự án này, nhưng thật sự là đang...potay
Các bạn biết gì về nó hãy giúp mình với
Rất mong được chỉ giáo !!!!