PDA

View Full Version : Share Báo Cao Môn Công Nghệ Phần Mềmhuyentrang2844
20-09-2007, 03:51
Bác nào học về phần mềm hay lập trình có báo cáo thì cho tham khảo với.
hay cho em links download về tham khảo với.


Thanks

sao6ngoi
27-05-2008, 21:56
Mình cũng đang rất cần cái đó, hi vọng mọi người giúp đỡ gấp

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Mình tim thấy rồi, heeeeeeeeeeeee

newbie86
09-06-2008, 09:37
tìm thấy rồi ko post lên cho anh em đi :D

sodepsochon.com
09-07-2008, 21:16
Cái này thiếu gì, ra hàng đĩa mua mấy cái đồ án tốt nghiệp về tham khảo cũng được hoặc xem qua tại đây!

http://duriangroup.wordpress.com/2007/10/27/d%e1%bb%93-an-mon-h%e1%bb%8dc-h%e1%bb%87-th%e1%bb%91ng-qu%e1%ba%a3n-ly-di%e1%bb%83m-thi-trong-khoa-c%e1%bb%a7a-m%e1%bb%99t-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-b%e1%ba%b1ng-uml/

khanhvipls
26-04-2010, 20:33
Có anh chi nao có bài báo cáo công nghệ phần mềm về quản lý siêu thị không cho em với. Em cảm ơn nhiều!!!!