PDA

View Full Version : Mô hình 3 tier theo XMLtrasuakiwi
15-09-2007, 09:38
mình đang muốn xây dựng một ứng dụng nhỏ theo mô hình 3 tier nhưng dữ liệu được lưu dưới dạng XML, chứ ko phải lưu trong database. Ai có thể giúp mình được ko? Rất mong mọi người giúp đỡ.