PDA

View Full Version : Lập trình và quản trịDo Ngoc Tan
11-09-2007, 09:12
xin chào các bạn !
mình là thành viên mới của DDTH mình la sinh viên năm thứ nhất Đại học công nghệ thông tin -DHQG -TPHCM học tại Hà nội trung tâm trí đức hiện tại mình chưa có bài viết nào .nhưng sắp tới mình sẽ hỏi các bạn nhiều đấy..
email ngoctanmm@yahoo.com.