PDA

View Full Version : Cho hỏi về viết " Chương trình quản lý hàng hóa"trinhtiencuong
04-09-2007, 22:30
Mình muốn viết chương trình về quản lý hàng hóa bằng PHP, nội dung như sau :

Thay vì quản lý bằng Excel,... thì mình có ý đưa nó lên trên mạng lun

1/ Có Login
2/ Có khả năng nhập xuất hàng hóa ( hình ảnh,...)
3/ Chỉ quản lý History của hàng hóa thôi ( ngày nhập, ngày xuất, ghi chú,...)
4/ Thành viên có khả năng nhập các thông tin history trên như trong excel ( như pót bài trong forum )
5/ Có thể xuất bảng history cả từng sản phẩm ra file Excel

Mấy bạn nào đã viết rồi hay có sourrce nào tương tự thế thì cho mình xin !

Thanks rất nhiều !

duongdragonxxx
05-09-2007, 10:48
pó tay, lại xin xỏ. Code đi. Khó khăn mới help

tieuphi2006
11-09-2007, 19:42
có ai có mô tả bán hàng không cho tui xin 1 bảng nhen!

NguyenTuanSinh
26-06-2008, 15:31
Trời ạ.
Bản mô tả phần mềm mấy ai hào phóng post lên hả giời. Pác khó khăn hoặc không hiểu chỗ nào đặt vấn đề pà con xúm xít lại trả lới cho pác thôi.