PDA

View Full Version : help: tài liệu xử lý văn bản tiếng việttomcuaca
01-09-2007, 20:59
cho mình hỏi về : bài toán xử lý văn bản tiếng việt trong Office 2003 trở lên.
có ai đang làm về vấn đề này không. có chỗ nào nói về cái này không. có tài liệu gì không?