PDA

View Full Version : [TUTOR] 10G ethernet Metro Techyuna_admirer
31-03-2003, 15:43
Bạn tham khảo mô hình Card mới của CIsco


10GBaseEX

Được áp dụng cho mô hình Metro Ethernet , theo chuẩn SoNet .
Tốc độ của Card lên đến 10 Gigabits /s , nhanh nhất hiện nay. Sử dụng cáp quang với bước sóng 1550 nm , Metro Ethernet cho phép chạy với khoảng cách 10-50 km , rất thích hợp cho các mạng MAN ( Metropolitan Area Network) , dùng làm Backbone.

Để sử dụng Module 10GbaseEX được sử dụng chung với Supervisor Module 2, Switching Fabric Module . Các module này được gắn trên các họ Switch : Cat5000, Cat 6000, Cat 6500, Cat12000.

Xem hình chơi . Có điều giá cả thì ...;) , biết rồi đó

heo
15-10-2003, 11:45
cat5000 mà xài đuợc oc192 luôn sao ? cat5000 hay 5500 đâu có run đuợc optical đâu mà đòi run OC192LR1550 . :) có thễ mình xai . nếu xai thì coi như mình nói bậy đi nghen .