PDA

View Full Version : Cách tạo giới hạn băng thông trên GPON I-241W-Shoangtuan195
26-03-2018, 21:26
Mọi người cho mình hỏi làm thế nào để giới hạn được băng thông trên GPON I-241W-S được không vậy?. Mình tìm mãi nhưng không biết giới hạn kiểu gì. Chẳng là nhà mình có lắp mạng nhưng có 2 người lắp chung và nhà mình là mạng tổng. mình muốn giới hạn băng thông của 2 nhà kia vì họ chủ yếu là học sinh sinh viên chơi game,mà nhà mình thì phải sử dụng mạng lớn nên mình muốn giới hạn băng thông nên mọi người chỉ giúp mình được không.