PDA

View Full Version : Cảnh cáo Master__CDTL: Vi phạm quy định của DDTHjollibee
12-08-2007, 16:24
Post: Lại 1 lần nữa đưa ddth về 1 vị trí nhất định (http://www.ddth.com/showthread.php?p=811783)
User: Master__CDTL (http://www.ddth.com/member.php?u=117235)
Infraction: Vi phạm quy định của DDTH
Points: 1

Administrative Note:
Gửi link virus -> Banned

Message to User:
Original Post: