PDA

View Full Version : Tìm lý lịch fontsofima
07-08-2007, 16:21
Tìm lý lịch font:
Đây là Tên công việc của 1 program dự toán VN, có người bạn nhờ tìm xem tác giả làm cách naò, chạy Chương trình thì ra tiếng Việt, còn mở file DBF thì ra thế này:


FkÇ+<WÅ]òt{\,PF-ªWÊ™%e6¼Ýå™&ò‰F"ÚGe8Üú%_uk›wMw{
Thank you vẻry much!

ChungITT
07-08-2007, 17:01
cái này không phải là font do font, thực chất là do tác giả đã sử dụng 1 giải thuật mã hóa nào đó để mã hóa dữ liệu lúc lưu xuống file DBF, còn lúc hiển thị lên thì sử dụng giải thuật giải mã để hiển thị ngược trở lại thôi.
Còn nói là giải thuận mã hóa nào thì chịu. Thậm chí biết luôn dòng chữ tiếng việt của dòng chữ trên thì em vẫn chịu thôi.

sofima
12-08-2007, 09:09
Tui đã cài Viúal Fox 9 để thử mở file đó ra, thì cũng giống như xem bằng Excell. Thành ra cũng đồng ý với CHUNGITT.
FILE NÀY la file về đơn giá các tỉnh .
IT có nhiều cái khó hiểu như lá thư bạn gửi, lúc đầu cố đọc nhưng không được. Phải kích vô link với DĐTH.
Thank you very much

condom
28-08-2007, 15:35
Cái này có phải là chưong trình dự toán xây dựng ACITT ko ?
bạn mở ra bị vỡ phông là do tác giả đã mã hóa font , biết đc phưong thức mã hóa thì có thể đọc đc .
Bạn đang dùng chương trình c*rack sử dụng dmdt1242 mà lại dùng đơn giá mới ban hành theo dmdt2405 làm j ?