PDA

View Full Version : [REQ] tạo table bằng asp+ scriptphuongchi
11-03-2003, 07:51
Chào các bạn
Nhờ các bạn chỉ hộ cách tạo table bằng scipts (VB,C#).
Vì kô download được access , sql trong máy client.
Cám ơn rất nhiều

hitech
12-03-2003, 03:06
Do câu hỏi của bạn quá ngắn nên không thể trả lời chính xác cho bạn được.
Vì kô download được access , sql trong máy client. ????? là như thế nào????
Nếu tui hiểu không lầm ý của bạn thì có thể giải quyết theo 1 trong các cách sau:
-Tạo đối tượng DataTable.
-Tạo đối tượng DataSet.
-Tạo một file XML để chứa dữ liệu.
Về chi tiết như thế nào có lẽ bạn nên xem trong Document của VS.NET hoặc liên lạc mail với tui.
nguyenmag@fptnet.com.vn