PDA

View Full Version : càm ơn càm ơn hê hê hêbillay_boy
20-07-2007, 02:19
có ai biết chat trong raum như thế nào không, tại sao tui không làm dược. Nếu ai biết post lên dùm cảm ơn nhiều